Λίγες μέρες μόνο

Η σελίδα μας θα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση για λίγες μόνο μέρες. Όσο διαρκεί, δηλαδή, η ανανέωση του site και η αναβάθμιση του περιεχομένου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε, προς το παρόν, κάτι παραπάνω από το να σου δώσουμε αυτό το μικρό κείμενο, αλλά και το βίντεο που ακολουθεί.